Wie zijn wij?

Een burgerinitiatief

Wij zijn een burgerinitiatief van vrijwilligers, voor en door de inwoners van De Ronde Venen. Wij zijn geen commerciële instelling. Wij hebben de ambitie om zonne-energie projecten in elke woonkern van de gemeente te realiseren. Te weten, Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis. Zodat iedereen die zelf schone energie wil opwekken maar niet (voldoende) panelen op eigen dak kan of wil plaatsen panelen op een dak in de buurt kan plaatsen.

Tenminste één keer per jaar organiseren wij een Algemene Ledenvergadering waarbij de leden stemmen over voorliggende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het financieel jaarverslag of een bestuurswissel.

Leden van de coöperatie


Bestuur

Voorzitter: Ruud Vlek
Secretaris: Erica van Doorn
Penningmeester: Warner Bruins Slot

Algemene bestuursleden

Adriaan Bouwdewijn
Rob Idema
Hans van Kessel

Partners

De coöperatie Zon op De Ronde Venen heeft tot doel de transitie naar duurzame energie middels zonnepanelen in de gemeente De Ronde Venen te helpen realiseren. Hierbij wordt de coöperatie gesteund door haar partners, die een belangrijke rol spelen in het succes van de coöperatie. 

Energie Samen

De Ronde Venen


Om onze projecten op een professionele manier te realiseren en de komende jaren ook op een professionele manier te blijven beheren, is de Coöperatie Zon op De Ronde Venen lid geworden van de landelijke coöperatie Zon op Nederland. Tevens zijn wij aangesloten bij EnergieSamen.

Energie Samen ondersteunt lokale coöperaties  bij het realiseren van zonnestroom-projecten. Inmiddels maken daar al een 50-tal coöperaties gebruik van. Deze ondersteuning bestaat uit het delen van kennis en documentatie, een efficiënt en solide administratiesysteem, het afsluiten van contracten met energie-maatschappijen, banken, verzekeraars, en andere instellingen. Hierdoor kan een lagere kostenstructuur en een hoger kwaliteitsniveau gerealiseerd worden.

De gemeente De Ronde Venen heeft als doel om klimaatneutraal te zijn in 2040, en de gemeente weet dat ze dit niet alleen kunnen. Overheden, bedrijven, instellingen en bewoners hebben allemaal een rol in de energietransitie. De gemeente speelt een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van deze partijen en in het stimuleren van initiatieven op het vlak van duurzaamheid.

De gemeente heeft een aantal opstartkosten betaald die het mogelijk hebben gemaakt de coöperatie op te richten en vergoedt de kosten van onze bestuursaanprakelijkheidsverzekering. De gemeente steunt daarnaast de coöperatie door waar mogelijk daken van gemeentelijke panden ter beschikking te stellen.