Voorbeeld

Aandachtspunten

De rekenvoorbeelden en bedragen hier genoemd gaan ervan uit dat je lid wordt van de coöperatie Zon op De Ronde Venen en dat je project onder de nieuwe SCE-regeling valt.

 • De definitieve bedragen worden vastgesteld nadat exact is berekend hoeveel panelen op jouw dak passen en offertes met installateurs zijn opgesteld. Het voorbeeld is gebaseerd op prijspeil 2021.
 • Het rendement van zonne-energie hangt af van de prijs van groene stroom en de hoogte van de energiebelasting. Dit kan jaarlijks fluctueren en heeft invloed op de terugverdientijd van de investering in panelen. Daarnaast zijn we natuurlijk afhankelijk van het aantal zonuren.
 • Voor het voordeel van de energiebelasting moet je binnen de postcoderoos wonen (zie elders op onze site).
 • Het voordeel van de verrekening van de energiebelasting geldt tot een maximum van 10.000kWh.
 • Bedenk bij alle berekeningen: niet alle winst is financieel.

Rekenvoorbeeld 1: Vergoeding in natura voor gebruik van je dak

Stel, er passen 200 panelen op je dak. De coöperatie kan je dan 4% (in panelen) van de panelen schenken, mits de rendementsberekeningen van het project dat toelaten.

 • 4% van 200 panelen zijn 8 panelen.
 • Per paneel ontvang je per jaar ca. € 30 energiebelasting terug. Voor acht panelen is dit € 240/jaar.
 • De netto opbrengst van de verkoop van de stroom per jaar is ca. € 5 per paneel. Voor 8 panelen is dit € 40/jaar.
 • Totaal leveren 8 panelen dan ca. € 280 op aan voordeel per jaar. En dat 15 jaar lang.

Rekenvoorbeeld 2: Zelf participeren en een mooi rendement maken met je investering

Het is aantrekkelijk om zelf mee te participeren in het project omdat je via de postcoderoosregeling ook als bedrijf de energiebelasting terugkrijgt uit de eerste (duurste) staffel tot een maximum van 10.000 kWh.

Stel, er passen 200 panelen op je dak en je wilt als dakeigenaar meedoen voor 10.000 kWh.

 • 8 panelen krijg je van de coöperatie (als de rendementsberekeningen dit toelaten).
 • Voor 10.000 kWh zijn ongeveer 36 panelen nodig. Je investeert dan zelf nog voor 36-8 = 28 panelen. Een paneel kost ongeveer € 300; je inleg is dan € 8.400.
 • Per paneel ontvang je ca. € 30 per jaar terug aan energiebelasting. Voor 36 panelen is dit € 1.080. NB: de teruggave van energiebelasting is afhankelijk van de tariefstelling van de overheid.
 • De netto opbrengst van de verkoop van de stroom per jaar is ca. € 5 per paneel.  Voor 36 panelen is dit € 180 per jaar.
 • Totaal leveren 36 panelen een cash flow op van € 1.260 per jaar. Over 15 jaar is dit € 18.900.
 • Op basis van de interne rentevoet methode levert de investering een jou rendement op van 12,4%.,

Meer weten?
Wil je weten wat het rendement in jouw specifieke situatie kan zijn? Maak een afspraak met ons en mail naar: info@zonopderondevenen.nl.