Voorbeeld

Aandachtspunten

De rekenvoorbeelden en bedragen hier genoemd zijn voorbeelden en gaan ervan uit dat je lid wordt van de coöperatie Zon op De Ronde Venen.

 • De definitieve bedragen worden vastgesteld nadat exact is berekend hoeveel panelen op jouw dak passen en offertes met installateurs zijn opgesteld. Het voorbeeld is gebaseerd op prijspeil 2018.
 • Het rendement van zonne-energie hangt af van de prijs van groene stroom en de hoogte van de energiebelasting. Dit kan jaarlijks fluctueren en heeft invloed op de terugverdientijd van de investering in panelen. Daarnaast zijn we natuurlijk afhankelijk van het aantal zonuren.
 • Voor het voordeel van de energiebelasting moet je binnen de postcoderoos wonen (zie elders op onze site)
 • Het voordeel van de verrekening van de energiebelasting geldt tot een maximum van 10.000kWh.
 • Bedenk bij alle berekeningen: niet elke winst is financieel.
​ Rekenvoorbeeld 1

Stel er passen 200 panelen op je dak. De coöperatie kan je dan 4% (in panelen) van de panelen schenken, als de rendementsberekeningen van het project dat toelaten.

 • 4% van 200 panelen zijn 8 panelen.
 • Per paneel wordt ca. € 30/jaar terugontvangen aan energiebelasting. Voor 8 panelen is dit € 240/jaar.
 • De netto opbrengst van de verkoop van de stroom is ca. € 5 per paneel/jaar. Voor 8 panelen is dit € 40/jaar.
 • Totaal leveren 8 panelen dan € 280 op aan voordeel per jaar.
Rekenvoorbeeld 2

Het is aantrekkelijk om zelf mee te participeren in het project omdat je via de postcoderoosregeling ook als bedrijf de energiebelasting terugkrijgt uit de eerste (duurste) staffel tot een maximum van 10.000 kWh.

 
Stel er passen 200 panelen op je dak en je wilt als dakeigenaar mee participeren voor 10.000 kWh.

 • 8 panelen krijgt u van de coöperatie (als de rendementsberekeningen dit toelaten).
 • Voor 10.000 kWh zijn ongeveer 36 panelen nodig. Je investeert dan zelf nog voor 36-8 = 28 panelen. Een paneel kost ongeveer € 300, je inleg is dan € 8.400
 • Per paneel wordt ca. € 30/jaar terugontvangen aan energiebelasting. Voor 36 panelen is dit € 1.080 per jaar.
 • De netto opbrengst van de verkoop van de stroom is ca. € 5 per paneel/jaar.  Voor 36 panelen is dit € 180 per jaar.
 • Totaal leveren 36 panelen ca. € 1.260 per jaar. Over 15 jaar is dit € 18.900
 • Je investering van € 8.400 levert een rendement op van 8,3%.
 • Totaal voordeel: € 18.900 – € 8.400 = € 10.500.
 • Voordeel per jaar € 10.500/15 = € 700, ofwel 8,3% van € 8.400.

Meer weten?
Wil je weten wat het rendement in jouw specifieke situatie kan zijn? Maak een afspraak met ons en mail naar: info@zonopderondevenen.nl.