Postcoderoos regeling

Deze regeling was geldig tot en met 31 maart 2021 en is van toepassing op drie projecten van de coöperatie:

Dorpshuis Baambrugge, Veenweidebad Mijdrecht en Zorgboerderij Bruintjes

Hoe werkt deze regeling

De Postcoderoosregeling zorgt ervoor dat je geen energiebelasting (en BTW daarover) betaalt over de elektriciteit die je opwekt via de coöperatie. Dit wordt (meestal) rechtstreeks verrekend met je eigen energierekening. Hier leggen we uit hoe dat werkt.

In 2013 is het Energie Akkoord gesloten, met daarin de Regeling Verlaagd Tarief – beter bekend als de “postcoderoosregeling”. Met deze regeling stimuleert de overheid het opwekken van lokale en duurzame elektriciteit.

Hierdoor is investeren in de zonne-energie coöperatie net zo aantrekkelijk als investeren in zonnepanelen die op je eigen dak liggen.

Het werkt als volgt: particulieren en bedrijven die binnen de “postcoderoos” wonen van de zonnestroom installatie, kunnen profiteren van een vrijstelling van energiebelasting. De regeling geeft participanten een korting van ca 12,65 cent per kWh (prijspeil 2018).

Het voordeel geldt voor 15 jaar vanaf het moment dat het project start. Daarnaast deel je mee in de winst van de coöperatie.

Algemeen Rekenvoorbeeld

Stel je neemt deel met 10 panelen in een installatie van 100 panelen. Dan wordt 10% van de totale opgewekte elektriciteit van het project aan jou toegewezen. Op je energierekening wordt dit deel vrijgesteld van energiebelasting. Bijvoorbeeld, de opbrengst van deze installatie is 26.000 kWh per jaar. Dan wordt 2.600 kWh daarvan aan jou toegewezen. Je krijgt dus een korting van (2.600 kWh x €0,12 =) €312,- per jaar op je energierekening. Dat komt neer op ruim €30,- per paneel. Daarnaast ontvang je ook een uitkering uit de coöperatie.

Postcoderoos

Om voor de vrijstelling van energiebelasting in aanmerking te komen moet je lid worden van een postcoderoos coöperatie. De coöperatie vraagt voor ieder project bij de belastingdienst een aanwijzing aan waarin de postcoderoos van het project wordt gedefinieerd.

  • Een postcodegebied is gedefinieerd als het gebied waarvan de postcode begint met hetzelfde viercijferig getal.
  • Een postcoderoos is gedefinieerd als een postcodegebied en alle direct daaraan grenzende postcodegebieden.

Hiernaast een plaatje van de postcoderoos waar de meerderheid van de inwoners van de gemeente De Ronde Venen in wonen, met Vinkenveen in het hart.

De productie-installatie van een project hoeft niet in het midden van het postcodegebied te liggen, maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ van de roos liggen.

Bij een volgend project streven we ernaar de postcoderoos zo te kiezen dat de postcodegebieden Amstelhoek, De Hoef, en het zuid-westen van Mijdrecht ook mee kunnen doen.

Beperkende voorwaarden

Deelnemers kunnen zowel particulieren als organisaties of bedrijven zijn,

  • Zolang ze kleinverbruikers zijn, dus de aansluiting is maximaal 3×80 Ampère.
  • Mits hun aansluiting op het elektriciteitsnet binnen de postcoderoos van het project valt.
  • De door individuele deelnemers opgewekte energie die boven het eigen energieverbruik ligt, mag niet worden verrekend met de energiebelasting.
  • Tenslotte is het maximum te verrekenen kWh gelijkgesteld aan de eerste schijf van de energiebelasting: 10.000 kWh.

Energiemaatschappijen

Ondersteunt je eigen energieleverancier de postcoderegeling?

Momenteel zijn verschillende energieleveranciers die uitvoering geven aan de postcoderoos regeling. Helaas heeft de overheid niet alle energieleveranciers verplicht de administratie uit te voeren voor haar klanten. Om het voordeel te innen kan het dus zijn dat een participant moet overstappen naar een leverancier die het belastingvoordeel wél administratief verwerkt of extra werk moet doen om de energiebelasting terug te vragen bij zijn of haar leverancier.

Kijk op de website van Zon op Nederland welke energiemaatschappijen de postcoderoosregeling ondersteunen. Op deze site kan je een overstapadvies aanvragen. Meestal levert dat ook een besparing op.


Postcoderoos <-